Gizlilik ve Güvenlik PolitikasıStoneland Travel, sizinle ilgilibilgilerin nasıl kullanıldığı ve paylaşıldığının sizin için önemli olduğunubilmektedir. Bu bilgilerin kullanım ve paylaşımın dikkatli ve hassas birşekilde yapılmasında bize olan güveninize teşekkür ederiz. Bu beyan gizlilikpolitikamıza dair açıklamalar içermektedir. Stoneland Travel web sitesiniziyaret etmekle bu gizlilik beyanında belirtilen uygulamaları kabul etmiş vebunlara uymayı taahhüt etmiş sayılmaktasınız. Stoneland Travel web sitesindekibilgi toplama ve yayma uygulamalarımız aşağıda açıklanmaktadır.

IP Adresiniz

IP adresinizi sunucumuzdaki problemleriteşhis etmek ve web sitemizi yönetmek amacıyla kullanmaktayız. IP adresinizsizi tanımlamaya yardım etmek ve sizinle ilgili genel demografik bilgileritoplamak için kullanılabilir.

CookieDosyaları

Sitemizin kullandığı cookie dosyalarıher ziyaretinizde giriş bilgilerinizi tekrar girme zahmetinden kurtarmak içingiriş bilgilerinizi (e-mail adresi) kaydeder. Sitemiz, alışverişlerinizi takipetmek ve ilgilenebileceğiniz seyahatler ile ilgili içerik sağlamak ve sitede yaptığınızişlemlerle bağlantılı olan diğer nedenlerle cookie dosyalarını kullanabilir.

Sizden talepettiğimiz bilgiler

Sitemizdeki kayıt formları, tur satış verezervasyon ekranları, anketler ve yarışmalar, irtibat bilgilerinizi (örneğinisminiz, e-mail adresiniz, telefon numaralarınız ve posta adresiniz) vedemografik bilgilerinizi (örneğin yaşınız ve gelir seviyeniz) vermenizi talepedebilir. İşlem formlarımız ayrıca mali bilgilerin (örneğin kredi kartınumaraları) verilmesini de gerektirmektedir.

İrtibatbilgilerini ve demografik bilgileri nasıl kullanıyoruz?

İrtibat bilgileriniz gereken hallerdesizinle sitemizde yaptığınız işlemlerle ilgili olarak temas kurabilmek içinkullanılmaktadır. İrtibat bilgileriniz üye firmalar ile paylaşılabilir. Ayrıcabu bilgilerin pazarlama maksatları için kullanılıp kullanılmayacağının kararısize sunulmuştur. Stoneland Travel, bağlı veya yan kuruluşları veya StonelandTravel üye firmaları zaman zaman bilgilerinizi kullanarak sizinle temaskurabilir ve yenilik veya hizmetleri size bildirebilir. Daha önce sizinleirtibat kurulmasına izin vermenize karşın, artık kurulmasını istememenizhalinde, irtibata geçerken kullandığımız veritabanı geçmiş alımlara ait ise buseçiminiz geçerli olmayacaktır. Yukarıda belirtilen husus saklı kalmak üzere,yasaların men ettiği durumlar haricinde isim veya adresinizi diğerorganizasyonlara vermeyeceğiz. Üçüncü bir tarafın kimliğinizin ifşasını talepeden bir mahkeme celbi veya diğer bir yasal evrakı bize iletmesi halinde,dosyalarımızda yer alan en son adresinizi kullanarak durumu size bildirmek içinmakul bütün çabaları göstereceğiz, şu koşulla ki irtibat bilgilerinizin güncelolmamasından veya başka şekillerde size bildirimde bulunamayacak durumdaolmamızdan sorumlu olmayacağız. İflas, yediemin tayini veya mülkiyetin diğerşekillerde devri halinde irtibat bilgileriniz halefe devredilecektir. StonelandTravel, kamu güvenliğinden sorumlu resmi makamlarla talepleri halinde kişiselbilgilerinizi paylaşma hakkını daima saklı tutar.

Malibilgileri nasıl kullanıyoruz?

Toplanan mali bilgiler yeterliğinizikontrol etmek ve aldığınız hizmetleri size fatura etmek için kullanılmaktadır.Önceden vereceğiniz izin olmaksızın size ait mali bilgileri üçüncü taraflarlakesinlikle paylaşmayacağız. Sitemizde bir satın alma yaptığınızda size ait malibilgilerin veya irtibat bilgilerinin işleminizi gerçekleştirmek açısındangerekli üçüncü taraflara örneğin kredi kartı şirketleri veya adımıza nakliyeişlemlerini yürüten şirketler - verilmesini kabul etmektesiniz.

Demografikbilgileri nasıl kullanıyoruz?

Bu bilgileri sitemizi kullanıcılarımızınilgi alanlarına uyarlamak için kullanmaktayız. Bu bilgiler, reklamların hedefkitleye uyarlanabilmesini temin etmek maksadıyla yalnızca diğer kullanıcılaraait bilgilerle birlikte olmak üzere reklamverenlerle paylaşılabilir.

Diğersiteler/üçüncü taraf satıcılar ve bunların gizlilik politikaları

Bu sitede diğer sitelerin linkleribulunabilir. Stoneland Travel bu web sitelerinin gizlilik uygulamaları veyaiçeriklerinden veya üçüncü tarafların gizlilik politikaları ve uygulamalarındansorumlu değildir.

GizlilikTedbirlerimiz

Bu site kontrolümüz altındaki bilgilerinkaybedilmesi, kötüye kullanılması veya tadil edilmesini önleyici güvenlikönlemlerine sahiptir. Güvenli sunucu yazılımımız (SSL) endüstri standardı olupgüvenli ticari işlemler için günümüzde mevcut olan en iyi yazılımlar arasındayer almaktadır. Bu yazılım, kredi kartı numarası, isim ve adres dahil olmaküzere kişisel bilgilerinizi şifrelemekte ve bu bilgiler Internet üzerindedolaşımda iken okunmasını engellemektedir. Stoneland Travel web kullanıcısıprofilinizde kredi kartı numaralarınızın son dört hanesini saklamamaktadır.Doğal olarak kredi kartı numaralarının tamamını sipariş işlemleri sırasında ilgilikredi kartı şirketine göndermekteyiz. Kişisel olarak tanımlanabilir müşteribilgilerinin toplanması, saklanması ve ifşası ile ilgili olarak fiziksel,elektronik ve prosedürel koruma önlemleri kullanmaktayız. Güvenlikprosedürlerimiz, bazı durumlarda size kişisel bilgi ifşa etmeden öncekimliğinizi kanıtlamanızı talep edebileceğimiz anlamına gelmektedir. Şifrenizve bilgisayarınızın yetkisiz erişime karşı korunması sizin için önemtaşımaktadır. Paylaşılan bir bilgisayarı kullandıktan sonra sistemden çıktığınızaemin olunuz. Herhangi bir Stoneland Travel çalışanı Şifrenizi açıklamanızı hiçbir şekilde talep etmemelidir. Kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak içinŞifrenizi korumalısınız.

Bildirimlerve Revizyonlar

İşletmemiz sürekli olarak değişmektedirve bu nedenle gizlilik beyanımız da değişecektir. Son değişiklikleri görmekiçin web sitemizi sık sık ziyaret etmelisiniz. Aksi belirtilmediği takdirde,mevcut gizlilik politikamız siz ve hesabınızla ilgili olarak elimizde bulunanbütün bilgiler için geçerlidir. Verdiğimiz sözlerin arkasında durmaktayız.

Bu gizlilik beyanı, bu sitedekiuygulamalar veya bu sitede yaptığınız işlemlerinizle ile ilgili herhangi birşüphe veya kaygınız varsa Müşteri Hizmetleri linkini kullanarak bizimle irtibatkurarsanız sorununuzu çözmeye çalışabiliriz.

 

Tags: